samanehnegar Logo

تحقیق و توسعه

تحقیق-و-توسعه

هم راستا با استراتژیها و اهداف توسعه کشور ، ایجاد یک زیر ساختار هدفمند برای تحقیق و توسعه و اعمال مدیریت موثر در تمرکز فعالیتها و همسو نمودن آنها به منظور اجتناب از هزینه های تکراری و کارهای موازی ، تقویت همکاری بین مراکز صنعتی و دانشگاهی ، از اهداف مهم شرکت سامانه نگار زمين می باشد. با توجه به اهمیت و نقش تحقیق و توسعه در روند  گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات , واحد تحقیق و توسعه شركت در راستای پیشبرد اهداف علمی و با هدف گسترش و انجام فعالیتهای مبتنی بر تحقیق و توسعه در ارتباط با فن آوری های مورد استفاده , ابزارها , متدولوژیها و محصولات از نقطه نظر اجرا و کاربرد در پروژه های سیستم های اطلاعاتی مکان محور تحت وب شروع به فعالیت نموده که از جمله این فعالیتها , برنامه ریزی , سازماندهی و اجرای پروژه های برنامه نویسی هوش مصنوعی و توسعه سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب به سفارش مشتری در راستای طرحها و استراتژیهای شرکت می باشد. واحد تحقیق و توسعه یکی از واحدهای شركت سامانه نگارزمين ميباشد كه اهم وظايف آن بشرح زير مي باشد:

 وظایف واحد تحقیق و توسعه

  • خلاقیت بر پایه ایده ها و مفاهیم بدست آمده از مباحثات و فرصتها در زمِینه هاي ژئومتيكس و برنامه نویسی هوش مصنوعی
  • بررسی منابع و گرایشات بازارهای نرم افزاری روز دنیا
  • جستجو و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه ژئومتيكس و برنامه نویسی مدرن و بروز
  • بررسی و ارائه آخرین پيشرفتهاي نرم افزاری سیستم های اطلاعات مکانی در حوزه هاي داخلی و خارجی
  • مشاوره و همکاری با سایر واحدهای مربوط و مراکز تحقیقات
  • بررسی و ارزیابی پیشنهادات و نیازهای اعلام شده در پروژه ها و همکاری در تعیین راه حل مطلوب و اجرای آنها
  • گردآوري اطلاعات، سامان‫دهي، هماهنگي و نظارت بر توسعه برنامه نویسی پروژه هاي مکان محور 
  • تحقيق و بكارگيري روش‫هاي نوين کاربرد ژئومتيكس در حوزه های متنوع مرتبط
  • روش‫هاي نوين کاربرد ژئومتيكس در حوزه های متنوع مرتبط
اشتراک گذاری پست

پست های مرتبط